Skip to main content

Géke Veldwachter

De dorpsondersteuner voor Bathmen Lettele en Okkenbroek is Géke Veldwachter. Het gezicht en luisterend oor van deze dorpen, het vertrouwde gezicht en aanspreekpunt voor haar inwoners met (sociale) hulpvragen en anderzijds ook het aanspreekpunt voor bestaande (zorg) organisaties, verenigingen, instanties en initiatieven die aansluiting zoeken bij de gemeenschap.

We beschouwen haar ook wel als de spin in het web omdat alle hulpvragen bij haar binnenkomen, ze
signaleert, adviseert, verbind, ontplooit, ondersteunt en coördineert. Daarbij werkt de dorpsondersteuner nauw samen met vrijwilligers en professionals.

Daarnaast heeft ze als taak om verbinding te leggen met de diverse clubs/verenigingen is, nieuwe ideeën te omarmen en initiatieven te ontplooien.

Ze is continue op zoek is naar een goede match tussen hulpvrager en vrijwilliger.
Ze blijft contact houden met de vrijwilliger en de hulpvrager zodat beiden op haar terug kunnen vallen mochten er onduidelijkheden of problemen zijn.

Dicht bij de dorpsbewoners

De dorpsondersteuner staat graag dicht bij de dorpsbewoners.
Om die reden is zij op meerdere manieren eenvoudig te bereiken. Zo kunnen dorpsbewoners per telefoon snel en eenvoudig contact met haar opnemen. Voor mensen die liever niet direct persoonlijk contact hebben biedt het zenden van een email of whatsapp bericht uitkomst.

Hoe werkt de dorpsondersteuner?

De dorpsondersteuner gaat naar aanleiding van de hulpvraag op huisbezoek, om een goed beeld te krijgen van de vraag en de thuissituatie. Samen met de cliënt wordt bekeken welke hulp en ondersteuning wordt ingezet informeel (met vrijwilligers en/of mantelzorgers), professioneel of zoals vaak gebeurt, een combinatie van beiden. Een belangrijke taak van de dorpsondersteuner is het monitoren: wordt de aangeboden hulp daadwerkelijk ingezet en wordt deze naar tevredenheid uitgevoerd.
De dorpsondersteuner heeft regelmatig gezamenlijk overleg met bv. de voor elkaar teams van de gemeente en ’t Dijkhuis. Door dit overleg zijn er korte lijnen, worden problemen snel gesignaleerd en kan hulp op maat worden geboden.

Telefoonnummer whatsapp : 0570543020
Email: geke@dedorpsondersteuner.nl

Contact met de dorpsondersteuner

Heeft u zelf een vraag of maakt u zich wellicht zorgen over een bekende van u? Aarzel niet en neem gerust contact op met de dorpsondersteuner. Al uw vragen en zorgen worden strikt vertrouwelijk behandeld. Een gesprek met de dorpsondersteuner verplicht u tot helemaal niets.

Uw zorgen delen of om hulp vragen is niet altijd eenvoudig. Géke begrijpt dat als geen ander. Misschien twijfelt u of uw zorgen gegrond zijn of wilt u liever geen andere mensen lastigvallen met uw hulpvraag. De dorpsondersteuner kan u dan verder helpen.