Skip to main content

Stichting NOBel

De stichting NOBel (Noaberschap Okkenbroek, Bathmen en Lettele) is opgericht door een groep vrijwilligers uit de 3 kernen, Okkenbroek, Bathmen, en Lettele.
Uit diverse gesprekken met elkaar kwam naar voren dat er veel overeenkomsten zijn tussen de dorpen en er veel dezelfde wensen mbt de leefbaarheid, zorgen voor elkaar, enz.

Leefbaarheid is een groot en belangrijk goed voor onze drie dorpen.
Ons doel is de samenwerking van burgers te intensiveren, om de leefbaarheid te verbeteren en de burgers hun regie in eigen hand te laten houden.
Er wordt uitgegaan van de kracht van de inwoners maar ook van stimulansen in de samenleving.
In onze dorpen vinden we het belangrijk dat iedereen een kans krijgt om mee te doen.

De doelstelling van Stichting NOBeL is dat ouderen in de dorpen Bathmen Lettele en Okkenbroek zo lang mogelijk het eigen kunnen behouden, jongeren zich minder eenzaam voelen en betrokken worden bij ontwikkelingen in de dorpen, er een nauwe samenwerking is tussen de (bestaande) voorzieningen en de inwoners prettig samen kunnen leven.

Bovenstaand doel wil de stichting bereiken door het inzetten van een dorpsondersteuner. De dorpsondersteuner is op de hoogte van wat er speelt in de dorpen en bij de inwoners. Door dit doel te kunnen behalen zijn er een aantal kerntaken opgesteld voor de dorpsondersteuner:

Stichting NOBeL is een bottum-up project van de dorpen, voor de dorpen en door de dorpen en werkt met een dorpsondersteuner. Zij signaleert, adviseert en weet verbindingen te leggen tussen verschillende mensen en/of organisaties

Door het grote en flexibele ‘vangnet’ dat Stichting Nobel biedt kunnen inwoners langer blijven genieten van hun leven in één van de drie dorpen. Ook als het leven hen op dat moment even iets minder hard toelacht.

Dorpsbewoners zorgen, eventueel samen met professionele hulpverleners, voor andere dorpsgenoten. De dorpsondersteuner coördineert dit en waakt over de kwaliteit van de zorg en het welzijn van de hulpvragers en vrijwilligers.

De dorpsondersteuner verbindt hulpvragers, vrijwilligers en/of hulpverleners onderling met elkaar. Zo kan er voor iedere hulpvraag op korte termijn een passende oplossing geboden worden.

Vrijwilligers

In de dorpen zijn een groot aantal vrijwilligers actief.

Veel stichtingen en verenigingen kunnen niet meer zonder hun inzet.

Door de vele contacten van de dorpsondersteuner met vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties, kan ze bij een hulpvraag heel gericht op zoek naar een vrijwilliger. Hierbij wordt altijd gezocht naar een goede match tussen vrijwilligers en hulpvrager.
Iedereen die graag eens een ander wil helpen is welkom als vrijwilliger
We bieden je de mogelijkheid om jouw passie en talent in te zetten zoals je dat zelf
graag wil!
Hoe leuk is dat?

Als je je aanmeld als vrijwilliger neemt de dorpsondersteuner contact met je op om een afspraak te maken voor een vrijblijvend gesprek.

Voorbeelden van vrijwilligerswerk

  • Wekelijks een kopje thee drinken en een gezellig gesprek.
  • Met iemand mee naar het ziekenhuis.
  • Een wandeling door het dorp met een rolstoel.
  • Samen iets drinken op het terras.
  • Iemand helpen met een technisch klusje.

Géke Veldwachter

De dorpsondersteuner voor Bathmen Lettele en Okkenbroek is Géke Veldwachter. Het gezicht en luisterend oor van deze dorpen, het vertrouwde gezicht en aanspreekpunt voor haar inwoners met (sociale) hulpvragen en anderzijds ook het aanspreekpunt voor bestaande (zorg) organisaties, verenigingen, instanties en initiatieven die aansluiting zoeken bij de gemeenschap.

We beschouwen haar ook wel als de spin in het web omdat alle hulpvragen bij haar binnenkomen, ze
signaleert, adviseert, verbind, ontplooit, ondersteunt en coördineert. Daarbij werkt de dorpsondersteuner nauw samen met vrijwilligers en professionals.

Daarnaast heeft ze als taak om verbinding te leggen met de diverse clubs/verenigingen is, nieuwe ideeën te omarmen en initiatieven te ontplooien.

Ze is continue op zoek is naar een goede match tussen hulpvrager en vrijwilliger.
Ze blijft contact houden met de vrijwilliger en de hulpvrager zodat beiden op haar terug kunnen vallen mochten er onduidelijkheden of problemen zijn.

De dorpsondersteuner staat graag dicht bij de dorpsbewoners.
Om die reden is zij op meerdere manieren eenvoudig te bereiken. Zo kunnen dorpsbewoners per telefoon snel en eenvoudig contact met haar opnemen. Voor mensen die liever niet direct persoonlijk contact hebben biedt het zenden van een email of whatsapp bericht uitkomst.

De dorpsondersteuner gaat naar aanleiding van de hulpvraag op huisbezoek, om een goed beeld te krijgen van de vraag en de thuissituatie. Samen met de cliënt wordt bekeken welke hulp en ondersteuning wordt ingezet informeel (met vrijwilligers en/of mantelzorgers), professioneel of zoals vaak gebeurt, een combinatie van beiden. Een belangrijke taak van de dorpsondersteuner is het monitoren: wordt de aangeboden hulp daadwerkelijk ingezet en wordt deze naar tevredenheid uitgevoerd.
De dorpsondersteuner heeft regelmatig gezamenlijk overleg met bv. de voor elkaar teams van de gemeente en ’t Dijkhuis. Door dit overleg zijn er korte lijnen, worden problemen snel gesignaleerd en kan hulp op maat worden geboden.

Telefoonnummer whatsapp : 0570543020
Email: geke@dedorpsondersteuner.nl

Heeft u zelf een vraag of maakt u zich wellicht zorgen over een bekende van u? Aarzel niet en neem gerust contact op met de dorpsondersteuner. Al uw vragen en zorgen worden strikt vertrouwelijk behandeld. Een gesprek met de dorpsondersteuner verplicht u tot helemaal niets.

Uw zorgen delen of om hulp vragen is niet altijd eenvoudig. Géke begrijpt dat als geen ander. Misschien twijfelt u of uw zorgen gegrond zijn of wilt u liever geen andere mensen lastigvallen met uw hulpvraag. De dorpsondersteuner kan u dan verder helpen.

De hulpvraag

De hulpvragen waarvoor je bij de dorpsondersteuner contact op kunt nemen zijn heel divers.
Je bent mantelzorger en zoekt een luisterend oor, iemand die met je meedenkt of je helpt een oplossing te vinden wanneer je zelf aan rust toe bent.
Je komt op leeftijd en merkt dat mensen om je heen wegvallen, de dagen duren lang en zelf nieuwe contacten leggen vind je lastig. De dorpsondersteuner komt op bezoek en denkt graag met je mee.
Je hebt vragen over zelfstandig blijven wonen, hulp bij huishouden, aanpassingen in huis, enz. maar weet niet hoe en waar je deze vragen neer kunt leggen, de dorpsondersteuner kan samen met je een route uitstippelen.
Daarnaast kunnen ook korte tijdelijke praktische vragen; vervoer naar ziekenhuis, een vastgelopen computer, hulp bij boodschappen halen bij de dorpsondersteuner gesteld worden.
Als club of vereniging heb je een idee om een activiteit voor ouderen op te zetten, de dorpsondersteuners denkt graag met je mee.

Schroom niet om een vraag te stellen, samen kan er veel.