Skip to main content

Hoe werkt de dorpsondersteuner?

De dorpsondersteuner gaat naar aanleiding van de hulpvraag op huisbezoek, om een goed beeld te krijgen van de vraag en de thuissituatie. Samen met de cliënt wordt bekeken welke hulp en ondersteuning wordt ingezet informeel (met vrijwilligers en/of mantelzorgers), professioneel of zoals vaak gebeurt, een combinatie van beiden. Een belangrijke taak van de dorpsondersteuner is het monitoren: wordt de aangeboden hulp daadwerkelijk ingezet en wordt deze naar tevredenheid uitgevoerd.
De dorpsondersteuner heeft regelmatig gezamenlijk overleg met bv. de voor elkaar teams van de gemeente en ’t Dijkhuis. Door dit overleg zijn er korte lijnen, worden problemen snel gesignaleerd en kan hulp op maat worden geboden.

Telefoonnummer whatsapp : 0570543020
Email: geke@dedorpsondersteuner.nl