Skip to main content

Stichting NOBel

De stichting NOBel (Noaberschap Okkenbroek, Bathmen en Lettele) is opgericht door een groep vrijwilligers uit de 3 kernen, Okkenbroek, Bathmen, en Lettele.
Uit diverse gesprekken met elkaar kwam naar voren dat er veel overeenkomsten zijn tussen de dorpen en er veel dezelfde wensen mbt de leefbaarheid, zorgen voor elkaar, enz.

Leefbaarheid is een groot en belangrijk goed voor onze drie dorpen.
Ons doel is de samenwerking van burgers te intensiveren, om de leefbaarheid te verbeteren en de burgers hun regie in eigen hand te laten houden.
Er wordt uitgegaan van de kracht van de inwoners maar ook van stimulansen in de samenleving.
In onze dorpen vinden we het belangrijk dat iedereen een kans krijgt om mee te doen.

De doelstelling van Stichting NOBeL is dat ouderen in de dorpen Bathmen Lettele en Okkenbroek zo lang mogelijk het eigen kunnen behouden, jongeren zich minder eenzaam voelen en betrokken worden bij ontwikkelingen in de dorpen, er een nauwe samenwerking is tussen de (bestaande) voorzieningen en de inwoners prettig samen kunnen leven.

Bovenstaand doel wil de stichting bereiken door het inzetten van een dorpsondersteuner. De dorpsondersteuner is op de hoogte van wat er speelt in de dorpen en bij de inwoners. Door dit doel te kunnen behalen zijn er een aantal kerntaken opgesteld voor de dorpsondersteuner:

Stichting NOBeL is een bottum-up project van de dorpen, voor de dorpen en door de dorpen en werkt met een dorpsondersteuner. Zij signaleert, adviseert en weet verbindingen te leggen tussen verschillende mensen en/of organisaties

Ouder worden en dan??

Door het grote en flexibele ‘vangnet’ dat Stichting Nobel biedt kunnen inwoners langer blijven genieten van hun leven in één van de drie dorpen. Ook als het leven hen op dat moment even iets minder hard toelacht.

Voor elkaar zorgen

Dorpsbewoners zorgen, eventueel samen met professionele hulpverleners, voor andere dorpsgenoten. De dorpsondersteuner coördineert dit en waakt over de kwaliteit van de zorg en het welzijn van de hulpvragers en vrijwilligers.

Met elkaar verbinden

De dorpsondersteuner verbindt hulpvragers, vrijwilligers en/of hulpverleners onderling met elkaar. Zo kan er voor iedere hulpvraag op korte termijn een passende oplossing geboden worden.