Skip to main content

Voor elkaar zorgen

Dorpsbewoners zorgen, eventueel samen met professionele hulpverleners, voor andere dorpsgenoten. De dorpsondersteuner coördineert dit en waakt over de kwaliteit van de zorg en het welzijn van de hulpvragers en vrijwilligers.